Cung cấp vật tư trang trí hồ cá KOI, sân vườn

1_   Mẫu Đài Phun Nước Đá Trắng : bằng đá trắng 

 

___    ___   ____    ____    ____    ____   ____     _____     ____ __   ____  _ ____ _   _____ _  __

mẫu đài phun nước đắp bằng ximăng   sơn phủ men và phun gai đá

______________________________________________________________________________

2_  MẪU TƯỢNG NGHỆ THUẬT : 

______________________________________________________________________________

3_ MẪU ĐÈN ĐÁ TRANG TRÍ CHO SÂN VƯỜN :

______________________________________________________________________________

4___MẪU TƯỢNG NGHỆ THUẬT : bằng đá trắng 

______________________________________________________________________________

5_MẪU BÀN GHẾ ĐÁ TỰ NHIÊN : đá bán quý